3 Phân công nhiệm vụ trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật


Thông báo số 01-TB/ĐUK của Đảng Ủy Khối Các Trường ĐH, CĐ & TCCN : Phân công nhiệm vụ trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020

Số hiệu: 01-TB/ĐUK
Ngày ban hành: 16-09-2015
Ngày có hiệu lực: 16-09-2015
Người ký: Nguyễn Đông Phong
Trích yếu: Phân công nhiệm vụ trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020
Cơ quan ban hành: Đảng Ủy Khối Các Trường ĐH, CĐ & TCCN
Loại văn bản: Thông báo
Tệp đính kèm: 01.TB.DUK.pdf