3 Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật


Quyết định số 12-QĐ/ĐUK của Đảng Ủy Khối Các Trường ĐH, CĐ & TCCN : Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Số hiệu: 12-QĐ/ĐUK
Ngày ban hành: 29-09-2015
Ngày có hiệu lực: 29-09-2015
Người ký: Nguyễn Đông Phong
Trích yếu: Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Đảng Ủy Khối Các Trường ĐH, CĐ & TCCN
Loại văn bản: Quyết định
Tệp đính kèm: 12.QD.DUK.29092015.pdf