3 Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật


Kế hoạch số 34-KH/ĐU của Đảng Bộ Trường : Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015

Số hiệu: 34-KH/ĐU
Ngày ban hành: 25-11-2015
Ngày có hiệu lực: 25-11-2015
Người ký: Nguyễn Công Thành
Trích yếu: Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015
Cơ quan ban hành: Đảng Bộ Trường
Loại văn bản: Kế hoạch
Tệp đính kèm: Ke hoach tong ket dang nam 2015.pdf