3 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật


Quyết định số 10-QĐ/ĐUK của Đảng Ủy Khối Các Trường ĐH, CĐ & TCCN : về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Số hiệu: 10-QĐ/ĐUK
Ngày ban hành: 29-09-2015
Ngày có hiệu lực: 29-09-2015
Người ký: Nguyễn Đông Phong
Trích yếu: về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Cơ quan ban hành: Đảng Ủy Khối Các Trường ĐH, CĐ & TCCN
Loại văn bản: Quyết định
Tệp đính kèm: 10.QD.DUK.29092015.pdf