3 Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

TT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 34-KH/ĐU Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015 25-11-2015
2 12-QĐ/ĐUK Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 29-09-2015
3 11-QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 29-09-2015
4 10-QĐ/ĐUK về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 29-09-2015
5 01-TB/ĐUK Phân công nhiệm vụ trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 16-09-2015
6 06-CV/ĐUK Về việc tổ chức cho nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh 16-09-2015
7 ....HD/ĐU Về việc hướng dẫn lập hồ sơ chuyển chính thức đối với đảng viên dự bị 09-07-2015
8 13-QĐ/ĐUK Thành lập tổ công tác viên dư luận xã hội 29-06-2015
1
Trang: 1 / 1