3 Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

TT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 06-CV/ĐUK Về việc tổ chức cho nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh 16-09-2015
2 ....HD/ĐU Về việc hướng dẫn lập hồ sơ chuyển chính thức đối với đảng viên dự bị 09-07-2015
1
Trang: 1 / 1