3 Tư liệu về Bác

Tư liệu về Bác

Ngày: 17-10-2016 | Lượt xem: 3106
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề về "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam".
Ngày: 16-10-2015 | Lượt xem: 3227
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.
Ngày: 14-10-2015 | Lượt xem: 2987
“Hồ Chủ tịch đã đi trước UNESCO gần 50 năm về triết lý giáo dục”. Đó là khẳng định của GS, TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Ngày: 14-10-2015 | Lượt xem: 4078
GS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, đã tìm được tài liệu cho thấy về cơ bản tư tưởng về giáo dục mà UNESCO khuyến nghị năm 1996 đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra từ tháng 9/1949.
Ngày: 08-10-2015 | Lượt xem: 2521
Vào ngày kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 3-2-1969, trên trang nhất báo Nhân Dân, với bút danh T.L, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", phản ánh những nội dung cơ bản, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng cầm quyền. Website Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu lại cùng bạn đọc bài báo nói trên.
1
Trang: 1 / 1